Tamil Madrasah

IMG_9094

Ust Muhammad Faminallah Zainuddin

Head

 

ahmedsah edited

Hj Ahmedsah Mohamed Hassan

Mudir (Tamil Madrasah)

 

PART TIME ASATIZAH

                                 Ust Ahmad Zaburlah S/O Syed Sultan

                                 Ustazah Jamila Bte Hj Kader Mydin

                                 Ustazah Kolusom Bte Mohamed Hussein

                                 Ustazah Khairunisa Bee Bte Syed Salim

                                 Ustazah Rashidah Begam D/0 Abdullah

                                 Ust Mohamad Nawaz Bin Jailani

                                 Ustazah Rashidah Begam D/0 Abdullah

                                 Ust Mohamed Faizal Bin Ahmedsah

                                 Ustz Rabiya Gani

                                 Ustz Shakira Shabana

                                 Ustz Juharah Parveen Binte Abdul Razak